KOMUNIKATY I WAŻNE INFORMACJE:

PILNE !!!

Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Włoszczowa obszar wiejski:
Informujemy, że od dnia 01.09.2022 r. od godz. 13:45 dla jednostki ewidencyjnej Włoszczowa obszar wiejski możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.
Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Krasocin:
Informujemy, że od dnia 30.08.2022 r. od godz. 15:15 dla jednostki ewidencyjnej Krasocin możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.
Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Włoszczowa miasto:
Informujemy, że od dnia 30.08.2022 r. od godz. 13:10 dla jednostki ewidencyjnej Włoszczowa miasto możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.
Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Kluczewsko:
Informujemy, że od dnia 26.08.2022 r. od godz. 11:00 dla jednostki ewidencyjnej Kluczewsko możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.
Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Secemin:
Informujemy, że od dnia 24.08.2022 r. od godz. 08:30 dla jednostki ewidencyjnej Secemin możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.
Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Radków:
Informujemy, że od dnia 23.08.2022 r. od godz. 10:20 dla jednostki ewidencyjnej Radków możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.
Komunikat dotyczący wdrożenia przekonwertowanych baz dla gminy Moskorzew:
Informujemy, że od dnia 22.08.2022 r. od godz. 16:30 dla jednostki ewidencyjnej Moskorzew możliwe będzie pobieranie danych w zakresie baz BDOT500 i GESUT zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W związku z powyższym pliki stanowiące wyniki prac geodezyjnych z tego obszaru będą musiały być przekazywane w tym samym formacie. Przekazanie plików od tego momentu w dotychczasowym formacie (tj. sprzed konwersji baz) skutkowało będzie negatywnym wynikiem weryfikacji.

UWAGA

W związku z pracami przygotowawczymi związanymi z realizacją zadania pn. "Usługa skanowania dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Włoszczowskiego", dnia 29.07.2022r. praca programu OŚRODEK zostanie zatrzymana od godziny 10:30 aż do momentu zasilenia bazy. W konsekwencji w tym czasie nie będzie możliwe wykorzystanie usług Geoportalu Powiatu Włoszczowskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA

W związku z pracami przygotowawczymi związanymi z realizacją zadania pn. "Usługa skanowania dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Włoszczowskiego", dnia 25.07.2022r. praca programu OŚRODEK zostanie zatrzymana od godziny 15:00 do godz. 08:00 dnia 26.07.2022r. W konsekwencji w podanym czasie nie będzie możliwe wykorzystanie usług Geoportalu Powiatu Włoszczowskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włoszczowie informuje, że w dniu 05.09.2022r. zostanie uruchomiona obiektowa baza danych BDOT500 i GESUT dostosowana do schematów wynikających z rozporządzeń: MRPiT z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, MRPiT z dnia 23 lipca w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, MRPiT z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z uwagi na przygotowanie, konwersję i kontrolę baz, tylko do dnia 19.08.2022r. przyjmowane będą operaty zawierające pliki generowane w dotychczasowym schemacie aplikacyjnym. Od momentu dostosowania baz tj. 05.09.2022r. do nowych struktur baz nie będzie można zaimportować plików wygenerowanych z bazy w starych strukturach. Wszystkie pliki generowane z baz danych BDOT500 i GESUT po konwersji będą już zgodne z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

Informuję, że od dnia 11 kwietnia 2022 r. Starosta Włoszczowski prowadzi część kartograficzną ewidencji gruntów i budynków w programie EWMAPA wersja 14.01. Konieczność zainstalowania najnowszej wersji EWMAPY wynika z dostosowania baz ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa tj.

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Konwersja baz danych do obowiązujacych schematów nastąpi w maju bieżącego roku. Od tego momentu do nowych struktur baz nie będzie można zaimportować plików wygenerowanych z bazy w starych strukturach. Wszystkie pliki generowane z baz danych BDOT500 i GESUT po konwersji będą już zgodne z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej dostawcy oprogramowania pod adresem https://geobid.pl/aktualnosci.

UWAGA

W dniu 18.11.2021 r. została wdrożona baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baza danych obiektów topograficznych w skali 1:500 dla jednostki ewidencyjnej Włoszczowa – obszar wiejski.

W związku z tym zasady pozyskiwania oraz udostępniania z pzgik danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu w obszarze tych jednostek odbywają się przy uwzględnieniu przepisów dotyczących baz GESUT i BDOT500.

Wykonywanie prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją danych wchodzących w zakres baz GESUT i BDOT500 wymaga więc stosowania zasad wynikających z przepisów rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Celem aktualizacji danych bazy BDOT500 i GESUT, będącej konsekwencją wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej należy do takiej pracy pozyskać z pzgik dane bazy BDOT500 i GESUT z obszaru objętego pracą, następnie zmodyfikować je i wyeksportować w trybie: "Eksport danych GESUT do formatu txt - modyfikujący".

Dane z zakresu baz danych BDOT500 i GESUT należy zapisać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dotychczasowy tryb "Eksport z wielu warstw do postaci tekstowej" umożliwia natomiast w obszarze gminy Włoszczowa – obszar wiejski Włoszczowa na pobranie danych tylko z katalogów warstw: Budynki, Ewidencja.

UWAGA

W dniu 04.11.2021 r. została wdrożona baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jednostki ewidencyjnej Kluczewsko oraz baza danych obiektów topograficznych w skali 1:500 dla jednostek ewidencyjnych Kluczewsko, Krasocin oraz Włoszczowa - miasto.

W związku z tym zasady pozyskiwania oraz udostępniania z pzgik danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu w obszarze tych jednostek odbywają się przy uwzględnieniu przepisów dotyczących baz GESUT i BDOT500.

Wykonywanie prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją danych wchodzących w zakres baz GESUT i BDOT500 wymaga więc stosowania zasad wynikających z przepisów rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Celem aktualizacji danych bazy BDOT500 i GESUT, będącej konsekwencją wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej należy do takiej pracy pozyskać z pzgik dane bazy BDOT500 i GESUT z obszaru objętego pracą, następnie zmodyfikować je i wyeksportować w trybie: "Eksport danych GESUT do formatu txt - modyfikujący".

Dane z zakresu baz danych BDOT500 i GESUT należy zapisać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dotychczasowy tryb "Eksport z wielu warstw do postaci tekstowej" umożliwia natomiast w obszarze gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa - miasto na pobranie danych tylko z katalogów warstw: Budynki, Ewidencja.

Dla obszaru jednostki ewidencyjnej Włoszczowa - obszar wiejski obowiązują dotychczasowe zasady udostępniania i przekazywania danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu – format wektorowy.

BAZA DANYCH GESUT I BDOT500

W dniu 01.10.2021 r. wdrożone zostaną bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:500 dla jednostek ewidencyjnych Radków, Moskorzew i Secemin.

Wobec powyższego zasady pozyskiwania oraz udostępniania z pzgik danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu w obszarze tych jednostek odbywają się przy uwzględnieniu przepisów dotyczących baz GESUT i BDOT500.

Wykonywanie prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją danych wchodzących w zakres baz GESUT i BDOT500 wymaga więc stosowania zasad wynikających z przepisów rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Celem aktualizacji danych bazy BDOT500 i GESUT, będącej konsekwencją wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej należy do takiej pracy pozyskać z pzgik dane bazy BDOT500 i GESUT z obszaru objętego pracą, następnie zmodyfikować je i wyeksportować w trybie: "Eksport danych GESUT do formatu txt - modyfikujący".

Dane z zakresu baz danych BDOT500 i GESUT należy zapisać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dotychczasowy tryb "Eksport z wielu warstw do postaci tekstowej" umożliwia natomiast w obszarze gminy Moskorzew, Radków, Secemin na pobranie danych tylko z katalogów warstw: Budynki, Ewidencja.

Dla obszarów pozostałych jednostek ewidencyjnych obowiązują dotychczasowe zasady udostępniania i przekazywania danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu – format wektorowy.

Przewiduje się, że wdrożenie baz danych GESUT i BDOT500 dla pozostałych jednostek ewidencyjnych nastąpi z początkiem 2022r.

UWAGA!

Zgodnie z § 35. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429) operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Przekazywanie operatów technicznych sporządzonych w postaci papierowej jest dopuszczalne jedynie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Informacja o statusie zgłoszenia prac geodezyjnych

Nowelizacja prawa geodezyjnego dała możliwość wydawania przez wykonawcę oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 prawa geodezyjnego. Takie oświadczenie znacząco upraszcza i przyspiesza proces oddawania zamówionych materiałów zleceniodawcy. Jest to jednak nowa forma potwierdzania należytego wykonania pracy i z tego powodu czasami wzbudza nieufność wśród zleceniodawców. Aby upowszechnić tę formę informowania o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej przygotowano specjalną usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru. Usługa jest dostępna pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie zgłoszenia.

TARCZA 4.0

Bezpłatne udostepnianie danych PZGiK

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza 4.0” wprowadza istotne zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które usprawniają funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19) informuję, że nie pobiera się opłat za:
a) ortofotomapy,
b) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
c) szczegółowych osnów geodezyjnych,
d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Proszę o uwzględnienie nowych zasad naliczania opłat przy samodzielnym generowaniu Dokumentów Obliczenia Opłaty

Jednocześnie informuję, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086): wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu;

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac;
2) o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu;
3) wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac,
oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Treść oświadczenia zawiera:
1. dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych,
2. wykonawcę prac geodezyjnych,
3. imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także
4. numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji. (w przypadku gdy protokół nie ma numeru pomija się tę informację)

Komunikat W SPRAWIE STOSOWANIA UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO na obszarze powiatu włoszczowskiego

UWAGA!

Informuję, że w dniu 5 maja 2020 r. wdrożony został na terenie powiatu włoszczowskiego układ wysokościowy PL-EVR2007-NH. W konsekwencji powyższego współrzędne wysokościowe wykazane w bazach danych pzgik ujawnione zostały w tym układzie.
Jednocześnie zakończony został proces modernizacji wysokościowej osnowy szczegółowej dla obszaru powiatu. Informacje o punktach geodezyjnych należących do tej osnowy będą udostępniane poprzez geoportal Powiatu Włoszczowskiego e-Podgik.
Wdrożony układ wysokościowy zalecany jest do wykorzystania w prowadzonych pomiarach geodezyjnych.
Wykonawcy prac geodezyjnych, którzy uzyskali materiały niezbędne do wykonania zgłoszonych prac przed wdrożeniem układu, będą mogli przekazać do zasobu wyniki prac wykonane w nawiązaniu do dotychczasowego układu.
Celem zapobieżenia ewentualnym niespójnościom związanym ze zmianami układów odniesienia, należy zwrócić szczególną uwagę przy podawaniu w sprawozdaniach technicznych z wykonanych prac informacji dotyczących zakresu wykorzystanych materiałów PZGiK oraz informacji dotyczących przekazywanych baz roboczych, wskazujących na zastosowany w wykonanym opracowaniu układ wysokościowy.
Przy wykonywaniu wysokościowych pomiarów GNS należy uwzględnić wykorzystanie właściwego poziomu odniesienia – EVRS.
Z uzyskanego po wyrównaniu osnowy wysokościowej modelu wynika, że dla obszaru powiatu włoszczowskiego występuje stała różnica wysokości pomiędzy dotychczasowym i nowym układem wysokościowym wynoszące +17 cm.

Internetowe udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Informuję, że Starostwo Włoszczowskie, celem usprawnienia procesu udostępniania danych z zakresu mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, wypisów i wyrysów ewidencji gruntów oraz pozostałych danych geodezyjnych, wdrożyło szereg usług elektronicznych (e-usług) pozwalających na zamawianie, a także wydawanie powyższych materiałów i danych bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie – za pośrednictwem prowadzonego przez Powiat Włoszczowski geoportalu internetowego e-Geodezja.
W celu skorzystania z powyższych usług należy wejść na stronę https://wloszczowa.geoportal2.pl/map/mat/mat.php (dostępna także poprzez stronę internetową Powiatu Włoszczowskiego, w zakładce e-Geodezja pod pozycją „udostępnianie materiałów zasobu”) gdzie należy zalogować sie do geoportalu. Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze konta uprawniającego do logowania, powinien korzystając z opcji na tej stronie ZAŁOŻYĆ KONTO. W panelu rejestracyjnym należy podać wymagane dane, a w tym adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna. Wiadomość tą należy otworzyć we własnej aplikacji do obsługi poczty internetowej i potwierdzić rejestrację w geoportalu.
Po zakończeniu powyższej procedury można za pośrednictwem wyżej podanej strony internetowej zalogować się do geoportalu, wykorzystując podane w formularzu rejestracyjnym dane logowania. Użytkownik uzyskuje na tym etapie status „publiczny”, umożliwiający zamawianie danych i materiałów nie zawierających danych osobowych.
Celem uzyskania statusu „chroniony”, umożliwiającego zamawianie również dokumentów zawierających takie dane należy po zalogowaniu się wybrać w panelu użytkownika pozycję WYŚWIETL/ZMIEŃ DANE, a następnie wybrać opcję PEŁNA AUTORYZACJA.
Do autoryzacji tej należy wykorzystać dane posiadanego profilu zaufanego. Jeśli użytkownik nie posiada własnego profilu zaufanego, celem skorzystania z opcji musi go aktywować, korzystając z powszechnie dostępnych rozwiązań (np: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany lub usług bankowości internetowej). Po dokonaniu pełnej autoryzacji należy ponownie zalogować się do geoportalu.
Celem zamówienia dokumentów lub danych geodezyjnych należy w panelu użytkownika wybrać pozycję NOWE ZAMÓWIENIE, a następnie rodzaj zamawianych dokumentów. Należy wypełnić wymaganymi danymi wygenerowany elektroniczny formularz zamówienia i przekazać go do Starostwa wybierając przycisk WYŚLIJ WNIOSEK.
Po złożeniu wniosku, w zależności od rodzaju zamawianego dokumentu, wystawiony zostanie bezpośrednio po złożeniu wniosku lub po jego obsłudze przez operatora w Urzędzie dokument z informacjami o wysokości i formie złożenia należnej opłaty. Po jej dokonaniu, które jest możliwe również za pośrednictwem płatności internetowej, zamówiony dokument może w zależności od warunków zamówienia, zostać wysłany do zamawiającego elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Szczegółowych informacji o statusie realizacji złożonego w powyższy sposób wniosku lub zasadach składania wniosków poprzez geoportal e-Geodezja można uzyskać pod numerem telefonu (041) 3944945.

BAZA DANYCH GESUT

W dniu 01.01.2020 r. wdrożono bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla jednostek ewidencyjnych Włoszczowa - obszar miejski oraz Krasocin – cała gmina.
Wobec powyższego zasady pozyskiwania oraz udostępniania z pzgik danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu w obszarze tych jednostek odbywają się przy uwzględnieniu przepisów dotyczących baz GESUT.
Rozporządzenie MAC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938) określa zasady edycji przedmiotowych baz danych, zakres obiektów wchodzących w skład tych baz oraz ich atrybuty. Wykonywanie prac geodezyjnych skutkujących aktualizacją danych wchodzących w zakres baz GESUT wymaga więc stosowania zasad wynikających z powołanych przepisów.
Celem aktualizacji danych bazy GESUT, będącej konsekwencją wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej należy do takiej pracy pozyskać z pzgik dane bazy GESUT z obszaru objętego pracą - "Pełny zbiór danych GESUT", zgodnie z tabelą nr 7, załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dane te, po uwzględnieniu wyników przeprowadzonej przez wykonawcę analizy należy włączyć do bazy roboczej i dokonać ich edycji zgodnie z zasadami wynikającymi z wyżej powołanego rozporządzenia.
Dane można pozyskać za pośrednictwem systemu PZGiK „e-PODGiK” w preferowanym formacie: "Eksport danych GESUT do formatu txt - do modyfikacji", który usprawnia wymianę danych pomiędzy wykonawcami a zasobem geodezyjnym.
Korzystanie z innych trybów exportu danych GESUT należy wykorzystywać wyłącznie w sytuacjach szczególnych, a ich użycie może ze względów technologicznych, niezależnych od prowadzącego zasób i wykonawcy, prowadzić do utraty części przekazywanych w tych trybach informacji.
Natomiast pliki z danymi GESUT wyeksportowane z bazy roboczej opracowanej przez wykonawcę należy generować w trybie: "Eksport danych GESUT do formatu txt - modyfikujący".
Dane z zakresu baz danych GESUT należy zapisać i przekazać w odrębnym pliku o nazwie, na którą składa się oznaczenie zgłoszonej pracy geodezyjnej oraz po łączniku „_” nazwa bazy „GESUT” (np. GKN.6640.151.2020_GESUT).
Dotychczasowy tryb "Eksport z wielu warstw do postaci tekstowej" umożliwia natomiast w obszarze miasta Włoszczowa i gminy Krasocin na pobranie danych tylko z katalogów warstw: Budynki, Ewidencja, Sytuacja.
Dla obszarów pozostałych jednostek ewidencyjnych obowiązują dotychczasowe zasady udostępniania i przekazywania danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu – format wektorowy.
Przewiduje się, że wdrożenie baz danych GESUT dla pozostałych jednostek ewidencyjnych oraz baz BDOT5000 dla obszaru całego powiatu włoszczowskiego nastąpi z początkiem 2021r.

ZASADY TWORZENIA ETYKIET BUDYNKU dla mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej prowadzonej w systemie EWMAPA.

W budynkowych bazach obiektowych FDB numer ewidencyjny budynku, jego funkcję oraz ilość kondygnacji wykazuje się w postaci dwóch etykiet, tworzonych oddzielnie dla prezentacji właściwej dla mapy zasadniczej i dla mapy ewidencyjnej. Zgodnie z modelem pojęciowym tych baz danych, etykiety te w obiekcie „budynek” wstawiane są jako zmienne.
W bazach prowadzonych dla obszaru powiatu włoszczowskiego do struktur obiektów „budynek” zaimplementowano odpowiednio dla etykiety budynku na mapie zasadniczej zmienną ${u.ETYKIETA2}, a dla etykiety budynku na mapie ewidencyjnej zmienną ${u.ETYKIETA_E1}. Dane określające powyższe zmienne pobierane są z pól „danych podstawowych” wewnętrznej bazy danych EWMAPY, skonfigurowanych w obiekcie „budynek” jako ilość kondygnacji „LKN” oraz funkcja budynku „FUZ”. Pola te wypełniane są w trakcie tworzenia i zapisywania obiektu „budynek”. Ich wypełnienie powoduje automatyczne utworzenie obu etykiet - we właściwym formacie i treści. Również automatycznie, na podstawie danych zapisanych w bazie obiektowej wstawiany jest w treści etykiety numer ewidencyjny budynku. Podobnie zmiana wartości etykiet w trakcie modyfikacji obiektu polega na odpowiedniej zmianie wartości pól „LKN” i „FUZ”, czy numeru ewidencyjnego budynku w zakładce danych podstawowych obiektu „budynek”.
W analogiczny sposób należy zamieszczać etykiety określające numery porządkowe budynków w bazie FDB „adresy” - ${u.ETYKIETA1}. W tym przypadku w trakcie edycji obiektu „punkt adresowy” – PADRE, właściwy numer porządkowy należy wprowadzić w trakcie zapisywania czy modyfikacji obiektu, w polu „numer adresowy”, w zakładce „dane dodatkowe” (utworzenie obiektu „punkt adresowy” wymaga wstawienia zarówno obiektu punktowego w obszarze właściwego budynku, jak i odpowiednio wyjustowanej i skierowanej etykiety).
Za niezgodne z obowiązującym modelem danych ewidencyjnych należy uznać natomiast zamieszczanie powyższych informacji (etykiet) w postaci tekstu. Właściwym narzędziem do wstawiania etykiet-zmiennych (na odpowiednią warstwę) jest funkcja „wstaw zmienną” znajdująca się z listwy narzędziowej „operacje na warstwach”. W trakcie jej stosowania należy wybrać właściwą zmienną (etykietę). Znajdują się one w zakładce „Obiekty – zmienne zdefiniowane” i są odpowiednio nazwane jako „etykieta budynku – mapa zasadnicza EWMAPA” , „etykieta budynku – mapa ewidencyjna EWMAPA” oraz „etykieta punktu adresowego”.
Do sprawnego wstawiania etykiet można użyć „makr” zapisanych w utworzonych MENU EWMAPY. Załączone do programu EWMAPA menu EGIB-mnu oraz pozostałe, w skonfigurowanych w nich procesach, do zamieszczania etykiet budynków używają innych zmiennych niż wykorzystane w budynkowych bazach obiektowych prowadzonych dla obszaru powiatu włoszczowskiego. Dla ułatwienia prac na tym obszarze udostępniamy więc wersję menu EGIB-wloszczowa, zawierającą odniesienia do zmiennych właściwych dla baz danych z obszaru tego powiatu.
Plik do pobrania: EGIB-wloszczowa.mnu

DOPUSZCZENIE PRZEZ STAROSTĘ WŁOSZCZOWSKIEGO DODATKOWYCH FORMATÓW PRZEKAZYWANIA DO PZGiK ZBIORÓW DANYCH BĘDĄCYCH WYNIKAMI WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Informuję, że Starosta Włoszczowski realizując zadania rządowe związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, sukcesywnie dokonuje modernizacji tej ewidencji, celem dostosowania jej do modelu aplikacyjnego określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).
W roku 2018, w wyniku przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: Boczkowice, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Motyczno, Rogienice i Wola Wiśniowa, dokonano dla ich obszaru założenia baz działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych oraz budynków i adresów w postaci zgodnej ze schematem aplikacyjnym i modelem pojęciowym określonymi w powołanym rozporządzeniu.
Nowa, zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami struktura numerycznych danych ewidencyjnych w obszarze wyszczególnionych wyżej obrębów, wymaga użycia specjalnych formatów wymiany danych pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych a prowadzącym PZGiK.
Zgodnie z § 71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), wymaganym formatem do przekazywania przez wykonawców prac geodezyjnych zbiorów danych będących wynikiem wykonanych prac geodezyjnych jest format GML, w którym należy przekazywać dane do prowadzącego PZGiK.
Mając jednak na uwadze określone w powołanym wyżej przepisie, uprawnienia organów prowadzących PZGiK, pozwalające na ustalenie innego formatu przekazywania przedmiotowych danych, ze względu na system informatyczny wykorzystywany do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, dla usprawnienia prac w przedmiotowym zakresie, uzgadnia się i dopuszcza dodatkowo, alternatywnie dla formatu GML, przekazywanie zbiorów danych będących wynikami prac geodezyjnych w formatach wymiany właściwych dla oprogramowania EWMAPA firmy GEOBID.
Ze względu na strukturę bazy danych prowadzonej dla wskazanych wyżej, ośmiu obrębów ewidencyjnych właściwym, dopuszczalnym formatem wymiany danych z zakresu objętego ewidencją budynków (baza budynki i baza adresy) jest typ „eksport obiektów do postaci tekstowej”. Zgodnie z zasadami prowadzenia wymiany danych w tym trybie, wykonawca pracy geodezyjnej otrzymuje z PZGiK odpowiednie pliki w strukturze „do modyfikacji", a po dokonaniu ich edycji, przekazuje je do PZGiK w strukturze zawierającej dane „modyfikujące". Zasady takiej wymiany opisane zostały szczegółowo w instrukcji programu EWMAPA - pkt. 6.6. Przedmiotową część instrukcji zamieszczamy również na stronie geoportalu „e-podgik_Włoszczowa" - pobierz instrukcję. Informuję również, że obiekty towarzyszące budynkom (schody, rampy, tarasy i inne) nie wchodzą w zawartość baz ewidencji budynków i wykazywane są nadal w postaci wektorowej.
Dla wektorowych danych ewidencyjnych z pozostałego obszaru, a także dla danych z zakresu innych baz PZGiK, alternatywnym dla standardu GML, dopuszczalnym formatem wymiany danych pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych na obszarze powiatu włoszczowskiego a prowadzącym zasób, jest tryb eksportu „z wielu warstw”, przy odpowiednim zachowaniu parametrów: „do modyfikacji/modyfikujący”.
Natomiast dla zobiektowanych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych dodatkowym, dopuszczonym formatem wymiany danych jest tryb „import/eksport działek z/do formatu tekstowego”. Nadmieniam, że dla wyszczególnionych wyżej, ośmiu obrębów ewidencyjnych, baza danych prowadzona jest w strukturach bazy FireBird, dane na pozostałym obszarze zawarte są w strukturach baz pierwotnych EWMAPY. Wykonawcy powyższą informację powinni uwzględnić przy importowaniu pozyskanych z PZGiK danych do wykorzystywanych przez siebie systemów informatycznych, służących do tworzenia bazy roboczej opisanej w par.63 ust.1 pkt 2 wyżej powołanego rozporządzenia w sprawie standardów.
Informuję również, że w roku 2018 Starosta Włoszczowski założył inicjalne bazy danych GESUT dla jednostek ewidencyjnych Krasocin i miasto Włoszczowa. Po uzgodnieniu treści tych baz z gestorami sieci uzbrojenia terenu, bazy te zastąpią dotychczasową treść mapy zasadniczej w tym zakresie. Z uwagi na to, że przepisy określające zasady prowadzenia baz GESUT również wymagają obiektowego modelu prezentacji ich zawartości, po ich uruchomieniu, dopuszczalnym formatem wymiany danych z tego zakresu będzie tryb „eksport obiektów do postaci tekstowej”.
Informuję jednocześnie, że ustalenie przez Starostę Włoszczowskiego alternatywnych formatów przekazywanych do PZGiK plików z danymi, nie wyłącza możliwości ich przekazywania we wskazanym w standardach geodezyjnych formacie GML, obowiązującym od roku 2011.

WMS

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem: http://wloszczowa.geoportal2.pl
/map/geoportal/wms.php

INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU BAZY ROBOCZEJ

W związku z notorycznymi błędami podczas przekazywania bazy roboczej, informuję iż:

- Na podstawie § 71 ust. 7 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wymaganym formatem do przekazania bazy roboczej jest format GML. Innym dopuszczalnym formatem są pliki w formacie programu EWMAPA (warstwy w trybie modyfikującym, działki, kontury, punkty).

- działki oraz punkty należy numerować zgodnie z rezerwacją,

- numery działek należy przekazywać w formacie: NrObrębu-NrDziałki np. 1-123,

- numery punktów w bazie działek, jak i konturów należy przekazywać w formacie: NrObrębu-NrPunktu np. 1-3,

- kontury należy numerować w następujący sposób: NrObrębu-NrKontury/Klasoużytek, np. 1-25/RV,

- w przypadku modyfikacji już istniejących działek i konturów należy przekazywać eksport pierwotny (przed modyfikacją) oraz wtórny (po modyfikacji). Należy zwrócić uwagę, aby oba eksporty były z tego samego obszaru,

- eksport pierwotny i wtórny (z bazy działek oraz konturów) proszę przekazywać tylko dla przedmiotowych działek/konturów,

-atrybuty punktów w bazie działek należy nadawać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (nie z instrukcją G-5),

- przekazywane bazy należy oznaczać zgodnie z § 71 ust.4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,tj. np. GKN.6640.123.2018_EGIB, GKN.6640.456.2018_GESUT_BDOT500_EGIB. W przypadku przekazywania kilku plików, należy je skompresować i przekazać w formie archiwum .zip, .rar, zachowując ww. oznaczenie.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych:

80 85250002 0000 0011 5720 0096.

ZASADY ZMIANY POWIERZCHNI EWIDENCYJNYCH BUDYNKÓW

Z uwagi na charakterystyki dokładnościowe pomiarów geodezyjnych dopuszcza się różnice w powierzchni budynków pomiędzy stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków a stanem wynikającym z dokonanym pomiarów geodezyjnych, jeżeli różnica ta nie przekracza 5% powierzchni ewidencyjnej. W takich przypadkach nie wymaga się sporządzania wykazu zmian danych ewidencyjnych na zmianę powierzchni budynku.