ZASADY TWORZENIA ETYKIET BUDYNKU

ZASADY TWORZENIA ETYKIET BUDYNKU dla mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej prowadzonej w systemie EWMAPA.

W budynkowych bazach obiektowych FDB numer ewidencyjny budynku, jego funkcję oraz ilość kondygnacji wykazuje się w postaci dwóch etykiet, tworzonych oddzielnie dla prezentacji właściwej dla mapy zasadniczej i dla mapy ewidencyjnej. Zgodnie z modelem pojęciowym tych baz danych, etykiety te w obiekcie „budynek” wstawiane są jako zmienne.

W bazach prowadzonych dla obszaru powiatu włoszczowskiego do struktur obiektów „budynek” zaimplementowano odpowiednio dla etykiety budynku na mapie zasadniczej zmienną ${u.ETYKIETA2}, a dla etykiety budynku na mapie ewidencyjnej zmienną ${u.ETYKIETA_E1}. Dane określające powyższe zmienne pobierane są z pól „danych podstawowych” wewnętrznej bazy danych EWMAPY, skonfigurowanych w obiekcie „budynek” jako ilość kondygnacji „LKN” oraz funkcja budynku „FUZ”. Pola te wypełniane są w trakcie tworzenia i zapisywania obiektu „budynek”. Ich wypełnienie powoduje automatyczne utworzenie obu etykiet - we właściwym formacie i treści. Również automatycznie, na podstawie danych zapisanych w bazie obiektowej wstawiany jest w treści etykiety numer ewidencyjny budynku. Podobnie zmiana wartości etykiet w trakcie modyfikacji obiektu polega na odpowiedniej zmianie wartości pól „LKN” i „FUZ”, czy numeru ewidencyjnego budynku w zakładce danych podstawowych obiektu „budynek”.

W analogiczny sposób należy zamieszczać etykiety określające numery porządkowe budynków w bazie FDB „adresy” - ${u.ETYKIETA1}. W tym przypadku w trakcie edycji obiektu „punkt adresowy” – PADRE, właściwy numer porządkowy należy wprowadzić w trakcie zapisywania czy modyfikacji obiektu, w polu „numer adresowy”, w zakładce „dane dodatkowe” (utworzenie obiektu „punkt adresowy” wymaga wstawienia zarówno obiektu punktowego w obszarze właściwego budynku, jak i odpowiednio wyjustowanej i skierowanej etykiety).

Za niezgodne z obowiązującym modelem danych ewidencyjnych należy uznać natomiast zamieszczanie powyższych informacji (etykiet) w postaci tekstu. Właściwym narzędziem do wstawiania etykiet-zmiennych (na odpowiednią warstwę) jest funkcja „wstaw zmienną” znajdująca się z listwy narzędziowej „operacje na warstwach”. W trakcie jej stosowania należy wybrać właściwą zmienną (etykietę).  Znajdują się one w zakładce „Obiekty – zmienne zdefiniowane” i są odpowiednio nazwane jako „etykieta budynku – mapa zasadnicza EWMAPA” , „etykieta budynku – mapa ewidencyjna EWMAPA” oraz „etykieta punktu adresowego”.

Do sprawnego wstawiania etykiet można użyć „makr” zapisanych w utworzonych MENU EWMAPY. Załączone do programu EWMAPA menu EGIB-mnu oraz pozostałe, w skonfigurowanych w nich procesach, do zamieszczania etykiet budynków używają innych zmiennych niż wykorzystane w budynkowych bazach obiektowych prowadzonych dla obszaru powiatu włoszczowskiego. Dla ułatwienia prac na tym obszarze udostępniamy więc wersję menu EGIB-wloszczowa, zawierającą odniesienia do zmiennych właściwych dla baz danych z obszaru tego powiatu.

Plik do pobrania: EGIB-wloszczowa.mnu

 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość