INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU BAZY ROBOCZEJ

W związku z notorycznymi błędami podczas przekazywania bazy roboczej, informuję iż:

- Na podstawie § 71 ust. 7 pkt. 7  rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wymaganym formatem do przekazania bazy roboczej jest format GML. Innym  dopuszczalnym formatem są pliki w formacie programu EWMAPA (warstwy w trybie modyfikującym, działki, kontury, punkty).

- działki oraz punkty należy numerować zgodnie z rezerwacją,

- numery działek należy przekazywać w formacie: NrObrębu-NrDziałki np. 1-123,

- numery punktów w bazie działek, jak i konturów należy przekazywać w formacie:      NrObrębu-NrPunktu np. 1-3,

- kontury należy numerować w następujący sposób: NrObrębu-NrKontury/Klasoużytek, np. 1-25/RV,

- w przypadku modyfikacji już istniejących działek i konturów należy przekazywać eksport pierwotny (przed modyfikacją) oraz wtórny (po modyfikacji). Należy zwrócić uwagę, aby oba eksporty były z tego samego obszaru,

- eksport pierwotny i wtórny (z bazy działek oraz konturów) proszę przekazywać tylko dla przedmiotowych działek/konturów,

-atrybuty punktów w bazie działek należy nadawać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (nie z instrukcją G-5),

- przekazywane bazy należy oznaczać zgodnie z § 71 ust.4  rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,tj. np. GKN.6640.123.2018_EGIB, GKN.6640.456.2018_GESUT_BDOT500_EGIB. W przypadku przekazywania kilku plików, należy je skompresować i przekazać w formie archiwum .zip, .rar, zachowując ww. oznaczenie.

 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość