Witaj na stronie startowej
Informacja

DOPUSZCZENIE PRZEZ STAROSTĘ WŁOSZCZOWSKIEGO DODATKOWYCH FORMATÓW PRZEKAZYWANIA DO PZGiK ZBIORÓW DANYCH BĘDĄCYCH WYNIKAMI WYKONANYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Więcej…
 
WMS

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:

http://wloszczowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

 
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU BAZY ROBOCZEJ

W związku z notorycznymi błędami podczas przekazywania bazy roboczej, informuję iż:

- Na podstawie § 71 ust. 7 pkt. 7  rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wymaganym formatem do przekazania bazy roboczej jest format GML. Innym  dopuszczalnym formatem są pliki w formacie programu EWMAPA (warstwy w trybie modyfikującym, działki, kontury, punkty).

Więcej…
 
Komunikat

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za zgłoszenia prac geodezyjnych:

80 85250002 0000 0011 5720 0096.

 
Informacja

Z uwagi na charakterystyki dokładnościowe  pomiarów  geodezyjnych  dopuszcza się różnice w powierzchni budynków pomiędzy stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków a stanem wynikającym z dokonanym pomiarów geodezyjnych, jeżeli różnica ta nie przekracza 5% powierzchni ewidencyjnej. W takich przypadkach nie wymaga się sporządzania wykazu zmian danych ewidencyjnych na zmianę powierzchni budynku.

 
Informacja

Informuję, że w przypadku internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych obsługiwanych samodzielnie przez Wykonawców prac geodezyjnych (zgłoszenia automatyczne), podczas zgłaszania pracy konieczne jest podanie w zakresie działkowym wszystkich numerów działek z zakresu opracowania. Jest to niezbędne do prawidłowej generacji danych z systemu, w szczególności do generacji bazy działek.

 
Informacja

Informuję, że została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność dotycząca  automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych zgłaszanych drogą internetową, za pośrednictwem systemu GEOPORTAL.

Więcej…
 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami