Witaj na stronie startowej
Komunikat

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za zgłoszenia prac geodezyjnych:

80 85250002 0000 0011 5720 0096.

 
Informacja

Z uwagi na charakterystyki dokładnościowe  pomiarów  geodezyjnych  dopuszcza się różnice w powierzchni budynków pomiędzy stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków a stanem wynikającym z dokonanym pomiarów geodezyjnych, jeżeli różnica ta nie przekracza 5% powierzchni ewidencyjnej. W takich przypadkach nie wymaga się sporządzania wykazu zmian danych ewidencyjnych na zmianę powierzchni budynku.

 
Informacja

Informuję, że w przypadku internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych obsługiwanych samodzielnie przez Wykonawców prac geodezyjnych (zgłoszenia automatyczne), podczas zgłaszania pracy konieczne jest podanie w zakresie działkowym wszystkich numerów działek z zakresu opracowania. Jest to niezbędne do prawidłowej generacji danych z systemu, w szczególności do generacji bazy działek.

 
Informacja

Informuję, że została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność dotycząca  automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych zgłaszanych drogą internetową, za pośrednictwem systemu GEOPORTAL.

Więcej…
 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami