Witaj na stronie startowej
Informacja

Informuję, że w przypadku internetowych zgłoszeń prac geodezyjnych obsługiwanych samodzielnie przez Wykonawców prac geodezyjnych (zgłoszenia automatyczne), podczas zgłaszania pracy konieczne jest podanie w zakresie działkowym wszystkich numerów działek z zakresu opracowania. Jest to niezbędne do prawidłowej generacji danych z systemu, w szczególności do generacji bazy działek.

 
Informacja

Informuję, że została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność dotycząca  automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych zgłaszanych drogą internetową, za pośrednictwem systemu GEOPORTAL.

Więcej…
 

 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami